1 ส.ค.55 เวลา  09.00 น. ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  เพื่อนำเทียนไปถวาย ณ วัดโพธิ์ลอยฯ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ

ต้นเทียนสวยไหมคะ