11 ส.ค.55 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อแม่ โดยการกราบแม่และกอดแม่

ผอ.มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2555

นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันแม่

มีแม่สวยๆก็น่ากอด

นานๆจะได้กราบแม่สักที

รูปนี้ก็ชื่นใจ

 

ร้องเพลงให้แม่

 

 

Additional information