21 สิงหาคม 2560 ผอ.,ครูอัญชลี และครูกรรณิการ์ นำวงดุริยางค์เข้าร่วมเดินเปิดงานกีฬาศูนย์บ้านลาดหาดทราย ที่โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 

 

 

 

Additional information