21 สิงหาคม 2560 เวลา06.30 น. นักเรียนชั้นป.3 ร่วมตักบาตรวันพระ(ในช่วงวันเข้าพรรษา) โดยผลัดเปลี่ยนไปตามระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปัน

 

 

 

333

Additional information