25 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกะปุออกมาให้บริการฉีดวัคฉีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นป.5 ทุกคน ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

3333

 

Additional information