วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนได้แก่ ดญ.ภิญญดา  ปัญญา ชั้นป.6, ดญ.พัชรพร  ทองพลับ ชั้นป.6 และดญ.ญาณิศา  สุขเฉย ชั้นป.5 เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทยครั้งที่ 23 (ระดับจังหวัด) ได้รางวัลชนะเลิศเป็นสมัยที่ 10 พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information