27 สิงหาคม 2560 ขบวนกลองยาวร.ร.วัดโพธิื์ลอยฯ ร่วมกิจกรรมแห่สลากภัตของโรงเรียนไปถวายวัดโพธิ์ลอย สร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้กับงานเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

33333

Additional information