29 สิงหาคม 2560 พานักเรียนเข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันพระช่วงเข้าพรรษา "โครงการพบพระทุกวันพระ ในวันเข้าพรรษา" โดยหมุนเวียนเปลี่ยนตามระดับชั้น

 

 

 

 

Additional information