6 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ได้มาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) กับโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ โดยมีท่านผอ.โรงเรียนเป็นผู้รับข้อตกลงดังกล่าว

 

 

Additional information