9 กันยายน 2560 (เวลา 13.00 น.) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาสัมภาษณ์ผอ.โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ผลงานที่ดีเด่นของโรงเรียน พร้อมทั้งบันทึกภาพรอบๆบริเวณโรงเรียน

 

 

 

 

 

Additional information