13 กันยายน 2560 ผอ. ได้นำตัวแทนนักเรียน 2 คน ดช.กฤชพิพัฒน์  บุตรอินทร์ และดช.กมลภพ  พิมพ์นาค เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ที่ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง ผลการแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดเป็นสมัยที่ 2 พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

 

 

 

 

 

Additional information