วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ผอ.ร่วมกับคณะครูนำขบวนกลองยาว และสลากภัตถวายวัดเขาเจ้าราม ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  ซึ่งหลวงพ่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปี

 

 

 

 

 

 

Additional information