21 สิงหาคม - กันยายน 2560 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง โดยปูตัวหนอน และได้ทำทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำขัง

 

 

 

 

 

Additional information