22 กันยายน 2560 ผอ. ร่วมกับคณะครูจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับครูทั้ง 3 ท่าน ครูศิริวิไล, ครูปรีชา และครูนวรรษ ช่วงเช้าครูและนักเรียนแสดงมุทิตาจิต ทำบุญตักบาตรอาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information