28 กันยายน 2560 เวลา 18.00น. ร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯโดยการนำของ ผอ.,ครูวรรณภา และครูธัญชนกได้นำขบวนกลองยาวเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่วิทยาลัยเทคนิค อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

Additional information