3 กันยายน 2560 คุณธรรมนูญ  นพคุณ หัวหน้าเรือนจำเขากลิ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทให้กับดญ.จิดาภา  แสงศรี ซึ่งมารดาเสียชีวิตเพื่อไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไป ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ผอ.และคณะครูมอบทุนการศึกษาจำนวน 2,300 บาท

 

 

 

 

 

Additional information