5 ตุลาคม 2560 คุณหมอมะลิ เวสสวัสดิ์ ตัวแทนหน่วยงานพัฒนาสังคมฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 3 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

Additional information