1 พฤศจิกายน 2560 คุณสุชีพ  เฮ้าสกุล และคุณณัฐฐาน์  เตชะโชติวรสิทธิ์ เจ้าของกิจการประตูน้ำและแพลติน่ัม แฟชั่น ได้มอบเสือกันหนาวให้แก่นักเรียนจำนวน 150 ตัว ทางโรงเรียนขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

 

 

Additional information