11 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนนักเรียน (ดญ.ภิญญดา  ปัญญา, ดญ.พัชรพร  ทองพลับ และดญ.ญาณิศา  สุขเฉย) เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยครั้งที่ 23 ระดับภาค ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,100 บาท เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

Additional information