12 พฤศจิกายน 2560 กลองยาวโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ได้รับเชฺิญให้ไปร่วมขบวนงานแห่ขันหมากแต่งงานลูกสาวครูสารณี  ไมตรีจิตร ที่อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อให้งานสนุกสนานครึกครื้น

 

 

 

 

Additional information