16-17 พ.ย.2560 โรงเรียนได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีื เขต 2 ผลการแข่งขันชนะเลิศ ร้องเพลงไทยสากลชายม.1-3, ภาษาอังกฤษการแข่งขันเล่านิทาน(Story telling) และการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 เตรียมตัวไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป