18 พ.ย. 2560 นักศึกษาราชภัฏเพชรบุรี เอกปฐมวัย จำนวน 5 คน ออกมาให้ความรู้,เตรียมความพร้อมและความสนุกสนานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2

 

 

 

 

 

33333