5 ธันวาคม 2560 ผุ้อำนวยการโรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 20 คน ไปรับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อวัดเนินหนองโสน(เขาเจ้าราม) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน 20 ทุนๆละ 500 บาท

Additional information