29 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน และจัดอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารร่วมกัน