3 มกราคม 2561 ผอ. และคณะครูมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ได้แก่หลวงพ่อวัดโพธิ์ลอย,เจ้าของโรงสีเพชรสมบูรณ์,นายก อบต.หนองกะปุ และคณะกรรมการสถานศึกษา