3-4 มกราคม 2561 ผอ.,ครูเฉลิมลาภ และครูวรรณภา ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ที่จ.นครนายก ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ

Additional information