20 มกราคม 2561 ตัวแทนนักเรียน(ดญ.ภิญญดา  ปัญญา,ดญ.พัชรพร  ทองพลับ และดญ.ญาณิศา  สุขเฉย)เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับประเทศที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.ได้ลำดับที่ 11