14 มกราคม 2561 ผอ.,ครูวรรณภา  และครูธัญชนก ได้นำขบวนกลองยาว/นางรำของโรงเรียน เข้าร่วมขบวนแห่ขันหมากที่บ้านไร่ถิ่นน้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี