ตั้งแต่ธันวาคม-มกราคม โรงเรียนได้ปรับปรุงทาสีโรงเรียนใหม่เสร็จเรียบร้อย โดยได้งบประมาณจากส่วนกลาง ทำให้โรงเรียนสวยงามมากขึ้น 

Additional information