29 ธค. 54 ทางร.ร.จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานและกล้าแสดงออกได้อย่างเต็มที่ มีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญฯลฯ

แลกเปลี่ยนของขวัญ

คณะครูจัดซุ้มอาหารให้นักเรียน

การแสดงนักเรียน

 

 

 

 

Additional information