29 มี.ค.55 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบใบประกาศ,ปพ.1และบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับต้นๆ  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดงานการรับใบประกาศ  ปพ.1  และบัณฑิตน้อย

 

นักเรียนหน้าตาย้มแย้มแจ่มใสกันถ้วนหน้า

 

ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเอง

 

เตรียมของขวัญมอบให้กำลังใจแก่ลูกหลาน

 

ท่าทางดีใจกันใหญ่เลยนะพ่อหนูน้อย 

 

ชั้นอนุบาล  รับก่อนนะคะ

ตามด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษา

 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซะหน่อย

  

 

Additional information