ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นจากม่วงงามมาสอนการสานใบตาลซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-ม.3  เป็นเวลา  2  วัน  ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

Additional information