วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย ระดับภาคที่ โรงเรียนวัดนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน  จ.นครปฐม

 

 

Additional information