16 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ผอ.และคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และร่วมพิธีบูรพาจารย์ที่ห้องเกษมกลั่นยิ่ง สพป.พบ.2โดยพร้อมเพรียงกัน