22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าค่ายยาเสพติดวันที่ 2 นักเรียนฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมเน้นกลุ่มสัมพันธ์ต้านยาเสพติด และการกระโดดหอ

 

Additional information