26 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกะปุ อ.บ้านลาด ออกมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นป.5 เช่นทุกปี

Additional information