1 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ผอ.และครูเฉลิมลาภ นำนักเรียนเข้าร่วมการเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดโพธิ์ลอยและร่วมฟังเทศน์กับประชาชน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 คำ่ เดือน 4 

Additional information