วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ครูอัญชลี และครูอิน นำขบวนดุริยางค์โรงเรียนไปร่วมขบวนแห่ขันหมากในงานแต่งงานที่บ้านโพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information