วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 น. ผอ., ครูวรรณภา และครูธัญชนกได้นำขบวนกลองยาวไปร่วมแสดงงานอุปสมบทที่วัดเขาพระ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี สร้างความสนุกสนานให้กับงานเป็นอย่างมาก

Additional information