13 มีนาคม 2561 ผอ. และครูเฉลิมลาภ ได้นำนักเรียนชั้นป.5 เข้าร่วมอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ร.ร.ท่าศาลาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information