18 มีนาคม 2561 ผอ. และครูวรรณภา ได้นำนักเรียนกลองยาวเข้าร่วมงานอุปสมบท ส.ต. ธรรมนาถ  ดีฉ่ำ ที่วัดโพธิ์ลอย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สร้างความสนุกสนานครึกครื้นเป็นอย่างมาก

Additional information