22 มีนาคม 2560 โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีรองนิกุล ประทีปพิชัย, ผอ.เสริ่น และผอ.ธนาวุฒิ เป็นผู้ประเมินครั้งนี้

Additional information