28 - 29  มีนาคม  2561 คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ช่วยกันจัดทำซุ้มต่างๆ เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนจบการศึกษา 

Additional information