30  มีนาคม  2561 ผอ.มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3