15 เมษายน 2561 ผอ. คณะครู  และนักเรียน ได้นำขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ ดุริยางค์โรงเรียน และดนตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดโพธิ์ลอย เพื่อหล่อรูปพระสีวลี ให้เกิดความสนุกสนาน

Additional information