21 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ผอ.และคณะครูได้นำขบวนกลองยาวไปร่วมแห่ขบวนขันหมากที่บ้านหนองเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อให้งานมีความสนุกสนาน ครึกครื้น