วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ผอ. ครูวรรณภา และครูธัญชนกได้นำขบวนกลองยาวโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ไปแสดงที่ ที่บ้านไร่ถิ่นน้อยประชันกลองยาว 40 ลูก เกิดความสนุกสนานครึกครื้นให้กับงานเป็นอย่างมาก