27 พฤษภาคม 2561 ผอ. ครูวรรณภา และครูธัญชนก นำขบวนกลองยาวพร้อมนางรำไปแสดงงานอุปสมบทที่วัดวังบัว อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงานเป็นอย่างมาก