5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ออกมาให้ความรู้ พร้อมพ่นควันป้องกันยุงให้แก่นักเรียน ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง