7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ออกมาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง ภัยจากพนันบอลและยาเสพติด ทางโรงเรียนขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

Additional information